Conversation Between 8mura and Tuppis

5 Visitor Messages

  1. mura moi mura
  2. extreme pro
  3. öö siis mitää?
  4. Ööööh. Mittä?
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5